CAT  |  ESP
Tondo energia
un equip al teu costat
El nostre equip professional acumula una llarga experiència, avalada per més d’una dècada de feina en el camp de les energies renovables i múltiples projectes referents, a administracions públiques, empreses i particulars.

ESE (empresa de serveis energètics)
Membre del CEEC (Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya)
Classificació empresarial J02D, J04C, J05A per a licitacions públiques, P3B manteniments.Tondo Energia. Segueix-nos a:
La biomassa
Context
Perquè als carburants fòssils els queda poc temps de vida, es fa evident la necessitat de repensar els actuals consums energètics, amb alternatives sostenibles per al medi ambient i l’economia, empresarial o domèstica.
Què és?
L'alternativa
Biomassa (matèria orgànica) – pèl·let, estelles i llenya – caldera de biomassa – energia.
La matèria orgànica (fusta, estelles, pinyols d’oliva, closques d’ametlla...) s’empra com a font d’energia alternativa a través de la combustió.
Avantatges
La rendibilitat
- Estalvi de fins al 50% respecte energies convencionals. Ràpida amortització.
- Disminució de les emissions de CO2. Aprofitament de residus.
- No dependència energètica exterior: matèria primera barata i propera.
Desenvolupament del món rural.
Actualitat Tondo
Tondo Notícies
TONDO ENERGIA SL  //  C. Pirineu, 19 (P. I. Mas Galí)  //  08503 Gurb (Barcelona)  //  Tel. 93 889 39 19  //  www.tondoenergia.com